• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Samtykke for lærlinger og lærekandidater

Samtykke

Samtykke til søknad om tilskudd for tilrettelegging og/eller veiledning fra avdeling for fag- og yrkesopplæring/ pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i Agder fylkeskommune.

Formål med samtykket
Alle lærlinger/lærekandidater med behov for tilrettelegging/veiledning, skal få en hjelp som kan styrke muligheten for gjennomføring av læretiden på en god og trygg måte.

Bruksområde for samtykket
Tilrettelegging av opplæringen i læreforholdet.

Tidsavgrenset samtykke
Samtykket gjelder oppfølging og tilrettelegging av hjelpetiltak knyttet til innsendt søknad. Samtykket er frivillig, og du kan når som helst trekke samtykket ved å kontakte avdeling for fag- og yrkesopplæring i Agder fylkeskommune.

Lærling/lærekandidat
/
Samtykke - dokumentasjon

Samtykke - samtaler

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.


* Betyr obligatorisk for utfylling


Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.


Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader