• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om fysiske tiltak i vassdrag

Informasjon


Les dette før du fyller ut skjemaet

Agder fylkeskommune kan gi tillatelse til fysiske tiltak i vassdrag med innlandsfisk. Tiltak i vassdrag som fører laks eller sjøørret (anadrom fisk), krever tillatelse fra Statsforvalteren i Agder. Tiltakene kan søkes om i søknadsskjemaet her, men blir videresendt til Statsforvalteren i Agder.

 

Husk å ha klart vedlegg

Du bør ha klart følgende vedlegg før du går i gang med å fylle ut søknadsskemaet:  

 • Oversiktskart (påkrevd).
 • Detaljkart hvor tiltaket er markert (påkrevd).
 • Eventuelt beskrivelse av tiltaket i vedlegg.
 • Faggrunnlag/konsulentutredning (hvis det foreligger).
 • NEVINA-rapport (hvis det er hentet ut).
 • Konsesjonsvurdering fra NVE (hvis det foreligger). Gjelder for mikrokraftverk.
 • Biologisk registrering (hvis det foreligger).

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Katrine Skajaa Gunnarsli

Mobil: 906 32 657
E-post: katrine.skajaa.gunnarsli@agderfk.no


STORE PROSJEKTER
Gjelder henvendelsen en større utbygging hvor mange vannforekomster berøres?
Dette kan for eksempel være større veianlegg, industrianlegg, større regulerte områder osv.

Ved større anlegg hvor flere vannforekomster berøres, eksempelvis ved store veiutbygginger eller avsetting av næringsarealer, skal det opprettes dialog i planfasen før tiltakene omsøkes. Tiltakshaver oppfordres til å utarbeide et «vannforekomstnotat» som beskriver alle vannforekomster som berøres (mal for slikt notat kan fås ved henvendelse). Notatet vil gi grunnlag både for vurderinger etter vannforskriften i tidlig planfase, og senere søknadsbehandling av de enkelte tiltakene etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag hvor dette er påkrevd.

Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
 2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
 3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.


* Betyr obligatorisk for utfylling


Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.


Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader